شماره پرونده : M.98_1464

درمان ارتودنسی بدون جراحی فک در کیس کلاس ۳ با جلوزدگی فک پایین و انحراف فک بالا.

Non surgical orthodontic treatment of class 3 case with prognathic mandible and upper arch deviation