شماره پرونده : M.98_1541

درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک در کیس کلاس ۳ با مشکل جلوزدگی غیر قرینه فک پایین و کمبود رشد در فک بالا.

Ortho surgical treatment of class 3 case with asymmetric prognathic mandible and maxillary deficiency.