ارتودنسی بزرگسالان

درخواست بیمار:

 • درمان خالی بودن فضای بی دندان در ناحیه دندان پرمولر دوم فک بالا
 • درمان هم پوشانی دندان‌های فک پایین (دیپ بایت شدید)
 • درمان به هم ریختگی دندان‌های فک بالا و جلوزدگی آن

نوع ناهنجاری:

 • رابطه فکی کلاس ۲ به علت جلوزدگی فک بالا
 • دیپ بایت نسبتاً شدید به علت چرخش پادساعتگرد فک پایین
 • وجود باکال کریدور (Buccal Corridor) شدید به علت تنگی فک بالا در ناحیه کانینی و پرمولر
 • فضای بی دندانی در ناحیه دندان‌های پرمولر دوم در فک بالا
 • انحراف فک بالا به سمت راست و فک پایین به سمت چپ که باعث ایجاد رابطه دندانی کلاس ۱ در سمت راست و کلاس ۲ در سمت چپ شده است.

طرح درمان:

در این بیمار به علت فضای خالی دندان‌های پرمولر دوم از کشیدن دندان اجتناب شد و در سمت راست فضای خالی به واسطه پرترکشن (حرکت به جلو) دندان‌های خلفی و در سمت چپ فضای خالی به واسطه رترکشن (حرکت به عقب) دندان‌های قدامی انجام شد تا به صورت همزمان بستن فضای خالی و انحراف میدلاین درمان شوند.

جهت درمان دیپ بایت نیز از اینتروژن آرچ جهت اینتروژن دندان‌های قدامی فک بالا و پایین استفاده شد.

افزایش عرضی در ناحیه کانین و پرمولر فک بالا نیز جهت از بین بردن باکال کریدور (Buccal Corridor) در حین لبخند و در نتیجه ایجاد لبخندی پرتر و زیباتر انجام شد.

تغییرات:

 • حرکت به سمت عقب فک بالا
 • چرخش ساعتگرد فک پایین
 • نمایش ایده‌آل دندان‌ها و تصحیح خط لبخند
 • اصلاح انحراف میدلاین
 • عریض‌تر شدن فک بالا و در نتیجه پر شدن نمای لبخند
 • بسته شدن فضای دندان‌های از دست رفته
دکتر حمید قاسمی بهترین متخصص ارتودنسی کرج