جراحی فک کرج

جراحی فک و صورت

عمل جراحی فک که با نام جراحی ارتوگناتیک نیز شناخته می شود، از درمان های دندانپزشکی است که به اصلاح بی نظمی دندان ها و عدم تقارن استخوان های فک می پردازد تا در نهایت عملکرد دندان ها و بایت های دندانی بهبود پیدا کند. در اغلب موارد، انجام جراحی فک منجر به تغییر حالت چهره افراد می شود.