درخواست بیمار:

·         اصلاح جلوزدگی بیش از حد دندان‌های بالا و پایین

·         اصلاح جلو بودن لب‌های بالا و پایین

·         عقب بودن چانه

نوع ناهنجاری:

·         رابطه فکی  Bimaxillary Dento-alveolar protrusion (جلوزدگی فک بالا و پایین)

·         کمبود چانه به علت عدم رشد استخوان در ناحیه چانه

·         زاویه بیش از حد دندان‌های قدامی فک بالا و پایین به سمت جلو

طرح درمان:

در این بیمار جهت درمان جلوزدگی فک بالا و پایین، کشیدن دندان‌های پرمولر اول در فک بالا و پایین و حرکت دادن دندان‌های قدامی هر دو فک به سمت عقب انجام شد.

جهت جلوگیری از حرکت دندان‌های خلفی به سمت جلو، دندان‌های عقل نیز کشیده شدند و از اسکروهای بین ریشه‌ای جهت کنترل بیشتر موقعیت دندان‌های خلفی استفاده شد.

در پایان جراحی جنیوپلاستی چانه جهت افزایش سایز و نیز موقعیت چانه به بیمار پیشنهاد شد.

تغییرات:

·         حرکت به عقب فک بالا و پایین جهت اصلاح جلوزدگی فکین

·     حرکت به عقب دندان‌های فک بالا و پایین جهت اصلاح جلوزدگی و زاویه بسیار شدید دندان‌ها

·         بهبود حالت لب‌های بالا و پایین

·         بهبود موقعیت چانه

دکتر حمید قاسمی متخصص ارتودنسی کودکان کرج