درخواست بیمار:

 • درمان نهفتگی نیش فک بالا
 • درمان غیبت دندان‌های لترال فک بالا
 • درمان مشکل تکلم به علت جابه‌جایی دندان نیش فک پایین به سمت فضای زبان

نوع ناهنجاری:

 • رابطه فکی و دندانی کلاس ۳ به علت جلوزدگی فک پایین و کمبود رشد فک بالا
 • نهفتگی دندان نیش فک بالا و غیبت مادرزادی دندان‌های لترال فک بالا
 • انحراف فک پایین و چانه
 • کراس بایت یک طرفه به علت تنگی یکطرفه فک بالا

طرح درمان:

در ابتدا جهت اصلاح کراس بایت یکطرفه (تنگی فک بالا) از دستگاه ثابت اکسپاندر یکطرفه به مدت سه ماه استفاده شد. سپس اقدام به رویش هدایتی دندان نیش نهفته در فک بالا به وسیله نیروی ارتودنسی شد.

جهت جبران غیبت مادرزادی دندان‌های لترال فک بالا اقدام به جایگزینی دندان‌های نیش به جای دندان‌های لترال شد و نیز جایگزینی دندان پرمولر جهت دندان نیش شد. دندان‌های نیش جهت کسب اکلوژن ایده‌آل و کسب آناتومی مشابه دندان لترال به میزان لازم تراش مزیو دیستال داده شد.

جلوزدگی فک پایین با استفاده از نیروی اعمال شده از اسکروهای داخل فکی بعد از کشیدن دندان‌های عقل انجام شد.

تغییرات:

 • اصلاح رابطه فکی
 • اصلاح جلوزدگی فک پایین
 • جایگزینی دندان‌های لترال بالا
 • اصلاح انحراف فک پایین
 • بهبود حالت لب‌ها

درمان در مدت ۲۷ ماه به پایان رسید.