• هلن ختائی زاده
  • تحصیلات : لیسانس روانشناسی
  • سابقه کار : دستیار ارتودنسی (۱۰ سال )
  • سمت : بهداشت کار دهان و دندان

هلن ختائی زاده