• مریم آوجیان
  • تحصیلات : لیسانس مددکاری اجتماعی خانواده / دوره دستیاری تخصصی ارتودنسی
  • سابقه کار : بهداشت کار دهان و دندان (۶ سال)
  • سمت : بهداشت کار دهان و دندان

میزان رضایت از نحوه برخورد

میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به درخواست های شما

میزان رضایت از پیگیری موارد مرتبط به درمان