ارتودنسی لینگوال قیمت

ارتودنسی یکی از راه حل های دندانپزشکی به منظور رفع نامرتبی دندان ها و ناهنجاری ها و مشکلات دندان ها و فکین است. در این میان، روش ارتودنسی لینگوال از انواع روش های ارتودنسی نامرئی است. معمولا افرادی که تمایلی به دیده شدن بریس ها روی دندان هایشان ندارد، از این روش ارتودنسی استفاده می کنند. بریس های ارتودنسی لینگوال در قسمت پشتی دندان ها نصب می شو و به همین دلیل، به آنها بریس های داخل دهانی نیز می گویند.